# # # # #
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
24 คน
เมื่อวานนี้
46 คน
เดือนนี้
395 คน
เดือนที่ผ่านมา
700 คน
ทั้งหมด
26813 คน
วันที่เริ่มนับ
11 มี.ค. 2557
ระดับชั้นอนุบาล
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสิริกรณ์ วิกรมาภรณ์
ชื่อเล่น: ครูสแตมป์
ชั้นที่สอน: อนุบาล 1/1
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุปราณี ปิ่นทอง
ชื่อเล่น: ครูนิด
ชั้นที่สอน: อนุบาล 1/2
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางประภัสสร ศรีเกื้อกูล
ชื่อเล่น: ครูเดือน
ชั้นที่สอน: อนุบาล 2
ตำแหน่ง: หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล / ครูประจำชั้นอนุบาล 2
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นายมีพร ยังประภา
ชื่อเล่น: ครูเหน่ง
ชั้นที่สอน: อนุบาล 3/1
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นายชูชีพ เรืองสัมฤทธิ์
ชื่อเล่น: ครูมิน
ชั้นที่สอน: อนุบาล 3/2
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางวะนิดา พวงคต
ชื่อเล่น: ครูโจ
ชั้นที่สอน: อนุบาล 3/3
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ระดับชั้นประถม
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวเยาวลักษณ์ ไวยธารี
ชื่อเล่น: ครูเยาว์
ชั้นที่สอน: ประถมศึกษาปีที่ 1
ตำแหน่ง: หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา / ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวณัฐกฤตา ทศภานนท์
ชื่อเล่น: ครูหลิง
ชั้นที่สอน: ประถมศึกษาปีที่ 2
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นายนพพร ดาวกระจ่าง
ชื่อเล่น: ครูหนุ่ม
ชั้นที่สอน: ประถมศึกษาปีที่ 3
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนิตยา บุตรราช
ชื่อเล่น: ครูอุ๋ย
ชั้นที่สอน: ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาววนัชพร กุลเสน
ชื่อเล่น: ครูบี
ชั้นที่สอน: ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนวรัตน์ เอี่ยมวันทอง
ชื่อเล่น: ครูเนาว์
ชั้นที่สอน: ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวทัศนีย์ มาลาสินธุ์
ชื่อเล่น: ครูกุ้ง
ชั้นที่สอน: ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
ชื่อ-นามสกุล: นายปิยะณัฐ พ่อตาแสง
ชื่อเล่น: ครูแฮ็คส์
ชั้นที่สอน: ประถมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่ง: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วุฒิที่จบ:
สถานที่จบ:
   
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนประชาบดี
78/5 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-962-3846
โทรสาร 02-961-1867
เว็บไซต์ www.prachabodee.ac.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob ศูนย์กลางประกาศรับสมัครครูยอดนิยมของประเทศ