# # # # #
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
2 คน
วันนี้
25 คน
เมื่อวานนี้
33 คน
เดือนนี้
673 คน
เดือนที่ผ่านมา
1325 คน
ทั้งหมด
40803 คน
วันที่เริ่มนับ
11 มี.ค. 2557
   

โรงเรียนประชาบดี ได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนประชาบดีได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เอกชนการกุศล  ประเภทการศึกษาพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 ให้บริการทางการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 9 ประเภท จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนใดๆ

 

 

อัตลักษณ์โรงเรียนประชาบดี     ยิ้มรับ  ทักทาย

เอกลักษณ์โรงเรียนประชาบดี    ร่มรื่น  สะอาด  ปลอดภัย  น่าอยู่  น่าเรียน

ปรัชญาโรงเรียนประชาบดี         เป็นคนดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

 

  

 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนประชาบดี
78/5 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-962-3846
โทรสาร 02-961-1867
เว็บไซต์ www.prachabodee.ac.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob ศูนย์กลางประกาศรับสมัครครูยอดนิยมของประเทศ