# # # # #
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
6 คน
เมื่อวานนี้
34 คน
เดือนนี้
919 คน
เดือนที่ผ่านมา
1267 คน
ทั้งหมด
35929 คน
วันที่เริ่มนับ
11 มี.ค. 2557
   

โรงเรียนประชาบดี ได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนประชาบดีได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เอกชนการกุศล  ประเภทการศึกษาพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 ให้บริการทางการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 9 ประเภท จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนใดๆ

 

 

อัตลักษณ์โรงเรียนประชาบดี     ยิ้มรับ  ทักทาย

เอกลักษณ์โรงเรียนประชาบดี    ร่มรื่น  สะอาด  ปลอดภัย  น่าอยู่  น่าเรียน

ปรัชญาโรงเรียนประชาบดี         เป็นคนดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

 

  

 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนประชาบดี
78/5 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-962-3846
โทรสาร 02-961-1867
เว็บไซต์ www.prachabodee.ac.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob ศูนย์กลางประกาศรับสมัครครูยอดนิยมของประเทศ